20200209_113152

Cổng vào Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3


Trước thực tế đó, đầu năm 2020, theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai thì huyện Nhơn Trạch sẽ được bổ sung thêm 8 công trình nhà ở với tổng diện tích khoảng 136 hécta. Việc tỉnh Đồng Nai quyết định bổ sung thêm các công trình mới sẽ góp phần giải quyết tốt hơn nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và các vùng lân cận.

Các công trình được bổ sung mới là khu dân cư tại xã Phước Thiền, khu đô thị tại xã Long Tân, khu dân cư thương mại đô thị mới tại xã Long Tân - Phú Hội, khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, Khu dân cư Phú Đông Riverside, khu dân cư đô thị lành mạnh tại xã Vĩnh Thanh, khu dân cư Vĩnh Thanh và khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thọ.


Ngoài 8 dự án bổ sung, huyện Nhơn Trạch có 63 công trình, dự án đang và sắp triển khai. Trong đó, có một số dự án lớn là khu dân cư theo quy hoạch tại các xã Long Tân, Phú Thạnh, Vĩnh Thanh với tổng diện tích 753 hécta; Khu đô thị sinh thái Long Tân - Phú Thạnh 331 hécta; Khu dân cư Long Tân - Free Land 125 hécta; Khu đô thị Đại Phước 130 hécta.

Bên cạnh đó UBND tỉnh Đồng Nai cũng phê duyệt hủy bỏ quy hoạch sử dụng đất 4 dự án nhà ở không khả thi, chậm triển khai là: Khu dân cư Long Tân (62,3 hécta) do Công ty lắp máy điện nước làm chủ đầu tư, Khu dân cư Phước Thiền 35,9 hécta) do Công ty Khang An làm chủ đầu tư, Khu dân cư Phước Thiền 4 (39,1 hécta) do Công ty Tài Tiến làm chủ đầu tư và khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu (199 hécta) do Công ty Tây Hồ làm chủ đầu tư.


Theo Pháp Luật Plus