Huyện Nhơn Trạch cho biết, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt kết quả cao do tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, tỷ lệ lấp đầy của các khu, cụm công nghiệp tăng, hoạt động mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp mang lại hiệu quả; các ngành chức năng huyện tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử; nông nghiệp có nhiều chuyển biến và đặc biệt là khoản thu cao từ đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phước An.Các khoản thu đạt tỷ lệ cao là: thu tiền thuế bảo vệ môi trường đạt 595%, thu tiền sử dụng đất đạt 523%, thuế tài nguyên đạt 140% và thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 115%.   


Theo Báo Đồng Nai.