Một góc khu công nghiệp Nhơn Trạch


Hiện đã có 294 dự án FDI đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 112.000 lao động. Từ đầu năm đến nay, có 3 dự án FDI điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư lên hơn 77,6 triệu USD. Hiện tại, các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch cho thuê được 2.100 ha đất, đạt tỷ lệ hơn 92%. Trong đó, nhiều khu công nghiệp đã hết diện tích đất cho thuê. Tại cụm công nghiệp do địa phương quản lý có 32 dự án đi vào hoạt động, với vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 3.700 lao động.


Theo ĐNRTV