Việc đầu tư thêm đoạn vành đai 3 nối dài nhằm mục tiêu kết nối tuyến đường này với Khu công nghiệp Ông Kèo và hệ thống cảng biển nhóm 5 trên địa bàn H.Nhơn Trạch.


Đoạn vành đai 3 nối dài có chiều dài 2,3km, lộ giới 60m. Hiện đoạn tuyến này đã được UBND H.Nhơn Trạch bổ sung vào quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất. Theo tính toán ban đầu, tổng mức đầu tư đối với đoạn vành đai 3 nối dài là 1,1 ngàn tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 300 tỷ đồng.Theo quy hoạch, đường vành đai 3 đoạn đi qua địa bàn tỉnh chiều dài khoảng 11,3km, gồm 2 dự án thành phần 1A và 2A. Trong đó, dự án thành phần 1A có chiều dài 6,3km do Bộ GT-VT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện bằng nguồn vốn ODA từ quỹ EDCF của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự kiến, trong quý IV-2021, dự án sẽ được khởi công xây dựng. Trong khi đó, dự án thành phần 2A có chiều dài 5km, đầu tư giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.