Thông tin sản phẩm


Số tờ thửa: Đại Phước 31/39

Diện tích: 140m2

Giá: 27tr/m2

Tổng giá: 3 tỷ 750 triệu VND

Liên hệ: 0901 488 750 (a Hồng)


Số tờ thửa: Đại Phước 31/90

Diện tích: 140m2

Giá: 24tr/m2

Tổng giá: 3 tỷ 400 triệu VND

Liên hệ: 0901 488 750 (a Hồng)


Số tờ thửa: Đại Phước 33/36

Diện tích: 140m2

Giá: 26,5tr/m2

Tổng giá: 3 tỷ 750 triệu VND

Liên hệ: 0901 488 750 (a Hồng)


Số tờ thửa: Đại Phước 38/313

Diện tích: 140m2

Giá: 24,5tr/m2

Tổng giá: 3 tỷ 400 triệu VND

Liên hệ: 0901 488 750 (a Hồng)


Số tờ thửa: Đại Phước 31/138

Diện tích: 140m2

Giá: 24tr/m2

Tổng giá: 3 tỷ 350 triệu VND

Liên hệ: 0901 488 750 (a Hồng)


Số tờ thửa: Đại Phước 33/191

Diện tích: 138m2 (lô góc)

Giá: 29tr/m2

Tổng giá: 4 tỷ VND

Liên hệ: 0901 488 750 (a Hồng)


Số tờ thửa: Đại Phước 33/111

Diện tích: 140m2

Giá: 23,5tr/m2

Tổng giá: 3 tỷ 400 triệu VND

Liên hệ: 0901 488 750 (a Hồng)


Số tờ thửa: Đại Phước 31/104

Diện tích đất: 100m2.

Giá: 26,4 triệu/m2

Tổng giá: 3,7 tỷ VNĐ

Liên hệ: 0901 488 750 (a Hồng)


Nhà 1 trệt 2 lầu


Số tờ thửa: Đại Phước 34/45

Diện tích đất: 100m2

Diện tích sàn: 236m2

Giá: 57tr/m2

Tổng giá: 5,7 tỷ VND

Liên hệ: 0901 488 750 (a Hồng)


Số tờ thửa: Đại Phước 34/111

Diện tích đất: 100m2.

Diện tích sàn: 236m2

Giá: 57 triệu/m2

Tổng giá: 5,7 tỷ VNĐ

Liên hệ: 0901 488 750 (a Hồng)


Số tờ thửa: Đại Phước 34/67

Diện tích đất: 100m2.

Diện tích sàn: 236m2

Giá: 58 triệu/m2

Tổng giá: 5,8 tỷ VNĐ

Liên hệ: 0901 488 750 (a Hồng)