Thông tin sản phẩm


Số tờ thửa: Phước Khánh 17/116

Diện tích: 154m2

Giá: 24,5tr/m2

Tổng giá: 3 tỷ 800 triệu VND

Liên hệ: 0901 488 750 a HồngSố tờ thửa: Phước Khánh 17/134

Diện tích: 154m2

Giá: 26tr/m2

Tổng giá: 4 tỷ VND

Liên hệ: 0901 488 750 a Hồng
Số tờ thửa: Phước Khánh 17/54

Diện tích: 88m2

Giá: 20,5tr/m2

Tổng giá: 1,8 tỷ VND

Liên hệ: 0901 488 750 a HồngSố tờ thửa: Phước Khánh 15/140

Diện tích: 154m2

Giá: 16,2tr/m2

Tổng giá: 2,5 tỷ VND

Liên hệ: 0901 488 750 a HồngSố tờ thửa: Phước Khánh 15/75

Diện tích: 154m2

Giá: 16tr/m2

Tổng giá: 2,4 tỷ VND

Liên hệ: 0901 488 750 a HồngSố tờ thửa: Phước Khánh 17/154

Diện tích: 91m2

Giá: 20tr/m2

Tổng giá: 1,8 tỷ VND

Liên hệ: 0901 488 750 a Hồng