Thông tin sản phẩm


Số tờ thửa: Long Tân 63/47

Diện tích: 240m2

Giá: 25 triệu/m2

Tổng giá: 6 tỷ VNĐ

Liên hệ: 0901 488 750 gặp Hồng


Số tờ thửa: Long Tân 74/109

Diện tích: 120m2

Giá: 18 triệu/m2

Tổng giá: 2 tỷ 160 triệu VNĐ

Liên hệ: 0901 488 750 gặp Hồng


Số tờ thửa: Long Tân 74/112

Diện tích: 120m2

Giá: 18 triệu/m2

Tổng giá: 2 tỷ 160 triệu VNĐ

Liên hệ: 0901 488 750 gặp Hồng


Số tờ thửa: Long Tân 74/06

Diện tích: 120m2

Giá: 15 triệu/m2

Tổng giá: 1 tỷ 800 triệu VNĐ

Liên hệ: 0901 488 750 gặp Hồng


Số tờ thửa: Long Tân 76/56

Diện tích: 138m2

Giá: 14 triệu/m2

Tổng giá: 1 tỷ 930 triệu VNĐ

Liên hệ: 0901 488 750 gặp Hồng


Số tờ thửa: Long Tân 63/52

Diện tích: 177m2

Giá: 15 triệu/m2

Tổng giá: 2 tỷ 650 triệu VNĐ

Liên hệ: 0901 488 750 gặp Hồng


Số tờ thửa: Long Tân 63/53

Diện tích: 177m2

Giá: 15 triệu/m2

Tổng giá: 2 tỷ 650 triệu VNĐ

Liên hệ: 0901 488 750 gặp Hồng


Số tờ thửa: Long Tân 64/7

Diện tích: 510m2

Giá: 50 triệu/m2

Tổng giá: 25 tỷ VNĐ

Liên hệ: 0901 488 750 gặp Hồng