Thông tin sản phẩm


Số tờ thửa: Long Phước 55/667; mã lô: F4

Diện tích: 103m2

Hướng: Tây Bắc

Tổng giá: 1 tỷ 870 triệu VND

Liên hệ: 0901 488 750 a Hồng


Số tờ thửa: Long Phước 55/698; mã lô: G12

Diện tích: 105m2

Hướng: Đông Nam

Tổng giá: 1 tỷ 880 triệu VND

Liên hệ: 0901 488 750 a Hồng


Số tờ thửa: Long Phước 55/693; mã lô: G7

Diện tích: 106m2

Hướng: Đông Nam

Tổng giá: 1 tỷ 700 triệu VND

Liên hệ: 0901 488 750 a Hồng


Số tờ thửa: Long Phước 55/667; mã lô: G9

Diện tích: 106m2

Hướng: Đông Nam

Tổng giá: 1 tỷ 900 triệu VND

Liên hệ: 0901 488 750 a Hồng


Số tờ thửa: Long Phước 55/696; mã lô: G10

Diện tích: 106m2

Hướng: Đông Nam

Tổng giá: 1 tỷ 900 triệu VND

Liên hệ: 0901 488 750 a Hồng


Số tờ thửa: Long Phước 55/697; mã lô: G11

Diện tích: 106m2

Hướng: Đông Nam

Tổng giá: 1 tỷ 900 triệu VND

Liên hệ: 0901 488 750 a Hồng


Số tờ thửa: Long Phước 55/704; mã lô: H4

Diện tích: 107m2

Hướng: Tây Bắc

Tổng giá: 1 tỷ 900 triệu VND

Liên hệ: 0901 488 750 a Hồng


Một số hình ảnh hạ tầng dự án